ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

0

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Δικηγορική Εταιρία ζητεί Δικηγόρο, αποκλειστικής συνεργασίας και πλήρους απασχόλησης τριετούς δικαστηριακής εμπειρίας, με προϋπηρεσία στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο της διεκδίκησης ληξιπρόθεσμων οφειλών τραπεζικών και εμπορικών απαιτήσεων.