ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0

Περιγραφή
Η δικηγορική Εταιρεία RHETOR δεσμεύεται στην αριστεία και στηρίζει την επιτυχία της στη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου της και στην ισχυρή εταιρική κουλτούρα.