ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

0

Δικηγορική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και εξειδίκευση στις διατάξεις του Ν.3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .
Προσόντα Υποψηφίου Συνεργάτη:
• Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση σύνταξης Διαταγών Πληρωμής , Αστικών Αγωγών, Ανακοπών, Δικογράφων Ν.3869/2010 κλπ.
• Άριστη Γνώση Νέου Κώδικα περί Κατασχέσεων.
• Ηγετικές Ικανότητες
• (Οργάνωση, Συνέπεια, Ικανότητα Εργασίας υπό πίεση
Η Εταιρεία προσφέρει
• Πλήρη απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα ανέλιξης