Δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο της Ενέργειας

0

Η ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο με εξειδίκευση στο δίκαιο της Ενέργειας και συναφή πενταετή εργασιακή εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εν λόγω αντικείμενο.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο applications@bernitsaslaw.com.