ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ-Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, ζητά ασκούμενο δικηγόρο για απασχόληση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου. Απαιτείται, άριστη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε ομαδικό εργασιακό περιβάλλον και ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και παράσταση ενώπιον δικαστηρίων. Ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία σε πολύπλοκα νομικά ζητήματα και σε προβεβλημένες και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και απήχησης υποθέσεις.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια