ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες αναζητά Associate/Senior Associate – Corporate Law.
Για πληροφορίες βλ. http://www.vdilawfirm.com/careers/associate-corporate-law/