ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Περιγραφή
Η Δικηγορική Εταιρεία «ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 8 έτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία. Εξειδίκευση στο δίκαιο ενέργειας ή ανταγωνισμού θα συνεκτιμηθεί θετικά. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας είναι η σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, η άριστη γνώση αγγλικών και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με αυστηρή τήρηση των ως άνω.
Αποστολή βιογραφικών στο secretary@metaxaslaw.gr