ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, ζητά δικηγόρο για απασχόληση σε υποθέσεις πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει πτυχίο Νομικής Σχολής από πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, συναφή προς τα ανωτέρω γνωστικά πεδία καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών. Απαιτείται, περαιτέρω, άριστη γνώση της αγγλικής, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε ομαδικό εργασιακό περιβάλλον και ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια