Ζητείται δικηγόρος

0

Η δικηγορική εταιρεία Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες αναζητά δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία (μετά τη λήψη άδειας) στο αστικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (στάδιο προετοιμασίας για διαγωνισμούς και έννομη προστασία) και στο εμπορικό και το εταιρικό δίκαιο. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής (Proficiency) και χρήση Η/Υ. Συνεκτιμάται σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Αποστείλατε βιογραφικό στο employment@taxlaw.gr