ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

0

Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι, με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, ζητεί συνεργασία με Δικηγόρο, για άμεση πρόσληψη και πλήρη απασχόληση. Απαιτείται πενταετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία συναφής με τους παραπάνω κλάδους και άριστη γνώση της Αγγλικής (προφορικός & γραπτός λόγος). Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθούν. Παρέχονται ικανοποιητικές απολαβές και άριστο περιβάλλον εργασίας. Για αποστολή βιογραφικών: antonia@tsikas.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.