Απόφαση Ειρ. Αθηνών: “Kούρεμα” 187.000 ευρώ σε δανειολήπτη

0
Σχόλιο Αντιγόνης Βαφείδου, Δικηγόρου:
“Στην συγκεκριμένη υπόθεση η δανειολήπτρια εκπροσωπήθηκε από την δικηγόρο Αντιγόνη Βαφείδου και πέτυχε σημαντική μείωση- ελάφρυνση του  για οφειλή από  στεγαστικό δάνειο.
Ειδικότερα, το “κούρεμα”  που επιτεύχθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των  187.252,31 ευρώ:
H αρχική οφειλή προς την πιστώτρια τράπεζα  ανέρχονταν στο ύψος των 322.252,31. Ωστόσο, κατά την δικαστική απόφαση κρίθηκε ότι η δανειολήπτρια θα πληρώσει μόνο το ποσό των 135.000 ευρώ και μάλιστα μεδόσεις για τα επόμενα 23 χρόνια, καταβαλλόμενες κάθε μήνα.
Αξιοσημείωτο στοιχείο στη συγκεκριμένη υπόθεση συνιστά το νεαρό της ηλικίας της δανειολήπτριας. Ωστόσο, αντί το δικαστήριο να διατάξει επανάληψη της συζήτησης μετά την παρέλευση κάποιων ετών, έκρινε ότι οι απολαβές της δανειολήπτριας είναι οι υψηλότερες δυνατές ως υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα και επομένως Δεν προβλέπεται βελτίωση των εισοδημάτων της”.
                               
Antigoni Vafeidou-Attorney at Law            

University College London-LLM
Athens University of Economics and Business-M. Sc
 London School of Economics and Political Sciences-H. R. M
Marasli 3, 106 76, Athens, Tel/fax:215-5056658