Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Έννομη προστασία δανειοληπτών μόνο με ατομική αγωγή

0

 

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο δεν νομιμοποιείται να ασκήσει συλλογική αγωγή του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 9 του Ν. 2251/1994.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, μόνο στις ενώσεις καταναλωτών που πληρούν τις ειδικότερες κατά τον νόμο τυπικές προϋποθέσεις αναγνωρίζεται η εξουσία άσκησης συλλογικής αγωγής για την προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύσταση ένωσης καταναλωτών πρώτου βαθμού είναι οι κάτωθι :

α) εκατό τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη
β)τουλάχιστον πεντακόσια ενεργά μέλη
γ)να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών πριν από δύο τουλάχιστον έτη

Συνεπώς, όπως σημειώνει και η κ. Εύη Αυλογιάρη, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια και Πρόεδρος του ΕΛΚΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών), ο Σύλλογος δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., που έχει 24 ιδρυτικά μέλη και όχι 100 που απαιτούνται και δεν έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, δεν νομιμοποιείται να ασκήσει συλλογική αγωγή ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, διότι αυτή θα απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης.

Άλλωστε, η κ. Εύη Αυλογιάρη αναφέρεται και στη σχετική νομολογία επί του ζητήματος της νομιμοποίησης σωματείου που αναγνωρίσθηκε μόνο κατά τις διατάξεις του ΑΚ και δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με την απόφαση 485/1996 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο χαρακτηρισμός ενός σωματείου ως ένωσης καταναλωτών ανήκει αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο και δεν αναπληρώνεται από διοικητικά έγγραφα περί αναγνώρισης του σωματείου ως ένωσης καταναλωτών.

Η κ. Αυλογιάρη καλεί τους οφειλέτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο να ασκήσουν ατομικές αγωγές κατά της δανειολήπτριας τράπεζας για την ακύρωση της επίμαχης ρήτρας του ελβετικού φράγκου, ενόψει και της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας για απελευθέρωση της ισοτιμίας ευρώ -ελβετικού φράγκου.

Παράλληλα για το ίδιο θέμα, ο Δικηγόρος Ξάνθης κ. Απόστολος Χατζησταμάτης, που έχει χειριστεί δικαστικά τις υποθέσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με θετικές αποφάσεις υπέρ των δανειοληπτών, τόνισε ότι η συλλογική αγωγή δεν αποτελεί το κατάλληλο ένδικο βοήθημα, διότι το αντικείμενο της κάθε περίπτωσης είναι διαφορετικό, με συνέπεια να προκρίνει ως λύση τις ατομικές αγωγές κάθε οφειλέτη.
 

Σχόλια