spot_img
ΑρχικήΜελέτες-ΆρθραΚούρεμα οφειλών κατά 90 τοις εκατό και διάσωση κύριας κατοικίας για ζεύγος...

Κούρεμα οφειλών κατά 90 τοις εκατό και διάσωση κύριας κατοικίας για ζεύγος οφειλετών από το Ειρ.Πειραιά

Αποφάσεις  127-128/2016 

Ζεύγος οφειλετών στεγαστικού δανείου ύψους 160.968,49 ευρώ, κατόπιν προσφυγής τους στον Νόμο Κατσέλη, προβαίνει σε δικαστική διευθέτηση της οφειλής του, ήτοι ορίζεται να καταβληθεί από τον καθένα το ποσό των 8.400 ευρώ (σύνολο 16.800 ευρώ), με έναρξη των καταβολών τον Μάρτιο του 2.021 και για 10 έτη εφεξής (70,20 ευρώ το μήνα έκαστος).
Ταυτόχρονα, προβλέπεται διάσωση της μοναδικής και κύριας κατοικίας τους.
Ειδικότερα:
Το δικαστήριο συνεκτιμώντας το σύνολο των εισοδημάτων των δύο συζύγων τα οποία υπέστησαν σημαντική μείωση από το 2009 έως σήμερα, αφενός λόγω περιστασιακής ανεργίας του συζύγου και αφετέρου λόγω παρατεταμένης ανεργίας της συζύγου, το σύνολο των αναγκαίων εξόδων για τη διαβίωση τους, το ύψος του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλλει μηνιαίως ως δόση για την εξυπηρέτηση του δανείου και το γεγονός ότι δεν αναμένεται ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους απέναντι στην πιστώτριά τους.
 Η ως άνω αδυναμία των αιτούντων να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δεν οφείλεται σε δόλο. Ο  Ν.3869/2010 εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη καθότι καθορίζει τις προϋποθέσεις απαλλαγής από αυτά και έχει σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που κατά κύριο λόγο είναι οι Τράπεζες (Ειρ. Θες/νικης 5105/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), γι’αυτό και η αλόγιστη περιέλευση του οφειλέτη   σε υπερχρέωση δυσανάλογη με την επάρκεια των εισοδημάτων του για την αποπληρωμή των αναληφθέντων χρεών δε συνιστά λόγω μη νομιμότητας του αιτήματος του για να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου. Εξάλλου, ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τα δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του να αποδεχτεί την πρότασή του.
Τα πιστωτικά ιδρύματα ωστόσο, έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούμενου το δάνειο, καθώς και υφιστάμενες ή προηγούμενες δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του Συστήματος Τειρεσίας (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών, κατασχέσεων  κλπ). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν νοείται δολιότητα εκτός αν ο οφειλέτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας, προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή  αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που για οποιονδήποτε λόγω δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους, και εν προκειμένω τέτοιου είδους εξαπάτηση δεν επικαλείται η πιστώτρια.
Εν τέλει το Δικαστήριο όρισε μηνιαίες καταβολές προς την καθής πιστώτρια για το σύζυγο 100 ευρώ μηνιαίως και για τη σύζυγο 50 ευρώ μηνιαίως.Οι δόσεις αυτές θα καταβάλλονται κάθε μήνα μέχρι τη δημοσίευση νέας απόφασης.
Όρισε νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών στις 7 Μαρτίου 2017.
Όρισε εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας των δύο συζύγων, συνιδιοκτησίας τους.
Όρισε το μηνιαίως καταβλητέο από τον αιτούντα και την αιτούσα στο ποσό των 70,20 ευρώ έκαστος για το χρονικό διάστημα 10 ετών με έναρξη 5 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Πληρεξουσία δικηγόρος
Βαφείδου Αντιγόνη
Τηλ. 2155 056 658 κιν. 698 371 9766
 

 

 

Lawjobs