Ο καλός Δικηγόρος (ερωτηματολόγιο)

Οι καθηγητές Νομικής, Nancy Levit και Doug Linder, προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ ενός καλού δικηγόρου.

0

Αυτό το καυτό ζήτημα προσέγγισαν οι καθηγητές Νομικής, Nancy Levit και Doug Linder, του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, στο Κάνσας των Η.Π.Α., οι οποίοι ως συνέχεια του βιβλίου τους με τίτλο «The Good Lawyer: seeking Quality in the Practice of Law», συνέταξαν ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο επιχειρεί να συγκεντρώσει τις δεξιότητες του καλού Δικηγόρου.
Η συγκεκριμένη λίστα ερωτήσεων συνδυάζει στοιχεία έρευνας κοινωνικών επιστημών και απευθύνεται όχι μόνο σε δικηγόρους αλλά σε κάθε αναγνώστη που φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ ενός καλού δικηγόρου, με βασικό άξονα όμως εκείνον της Αμερικανικής πραγματικότητας.

«ως ειρηνοποιός, ο δικηγόρος έχει την ιδιαίτερη ευκαιρία να γίνει καλός άνθρωπος» (Αβραάμ Λίνκολν)

Ένα σύστημα τυποποίησης ποιοτικών στοιχείων που διαχωρίζει τους δικηγόρους σε “καλούς” και μη επαγγελματίες, διαφοροποιείται σίγουρα σε κάθε επιμέρους αγορά ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας. Για παράδειγμα η έντονα ανταγωνιστική και κατά περιπτώσεις, άναρχη επαγγελματική πραγματικότητα της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τον κορεσμό του κλάδου της δικηγορίας, συνθέτει ένα οικοσύστημα στο οποίο ο επαγγελματίας οφείλει να διαθέτει ένα ευρύ πεδίο δεξιοτήτων, πέρα από το παραδοσιακό πεδίο δράσης του. Η ακόλουθη λίστα της οποίας παρουσιάζεται μόνο ένα μέρος, εκτός από τις κατάλληλες γνώσεις, την κατάρτιση και τη διά βίου εκπαίδευση, παραθέτει πτυχές της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα που διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού προφίλ.

Ας μην λησμονείται ότι, ο δικηγόρος, ως συνεπίκουρος της δικαιοσύνης μέσα από ένα επάγγελμα – λειτούργημα, στέκεται ως προστάτης του δικαίου και ρυθμιστικός παράγοντας του ατόμου και της κοινωνίας.

Επομένως σύμφωνα με το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, χαρακτηριστικά όπως η ευστροφία, η πειθώ, η ευφράδεια σίγουρα είναι σημαντικά, αλλά η εντιμότητα και η προαγωγή του συμφέροντος του πελάτη, καθορίζουν τα κριτήρια ως προς την εύρεση του καλού δικηγόρου, σύμφωνα με τους καθηγητές Νομικής, Nancy Levit και Doug Linder.

Ερωτήσεις:
1. Στον τομέα της αξιολόγησης της συναισθηματικής κατάστασης του πελάτη και της καλύτερης κατανόησης του προβλήματος του, τα καταφέρνουν καλύτερα οι άνδρες ή οι γυναίκες δικηγόροι;

(α) τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δικηγόροι μπορούν να ανταπεξέλθουν εξίσου καλά.
(β) οι άνδρες ανταπεξέρχονται καλύτερα σε αυτόν τον τομέα.
(γ) οι γυναίκες ανταπεξέρχονται καλύτερα σε αυτόν τον τομέα.
(δ) οι άνδρες δικηγόροι είναι καταλληλότεροι στην εκτίμηση των συναισθηματικών καταστάσεων, ενώ οι γυναίκες δικηγόροι είναι καλύτεροι ακροατές για την κατανόηση του προβλήματος.

2.Ένας δικηγόρος εκπροσωπεί έναν πελάτη και ενδιαφέρεται ιδιαιτέρα για την επιτυχή κατάληξη της υπόθεσής του. Τι από τα παρακάτω μπορεί να συμβεί;

(α) Ο δικηγόρος είναι ενδεχόμενο να προβεί σε παράβαση των κανόνων δεοντολογίας.
(β) Ο δικηγόρος θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον πελάτη του με τον καλύτερο τρόπο, προσπαθώντας να πείσει όσο περισσότερο μπορεί, σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά.
(γ) και οι δύο παραπάνω επιλογές.
(δ) καμία από τις παραπάνω επιλογές.

3.Ποια συναισθηματική κατάσταση είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε πιο θαρραλέες ηθικές ενέργειες τον δικηγόρο, για να επιτελέσει το δίκαιο αλλά δύσκολο έργο του;

(α) Η ενσυναίσθηση
(β) Συναισθήματα όπως ο θυμός, η αηδία, η ενοχή και η ντροπή.
(γ) Και οι δύο παραπάνω απαντήσεις σχετίζονται εξίσου με την προθυμία να ληφθούν ηθικά μέτρα.

4.Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά προοικονομεί ήδη από νεαρή ηλικία την επιτυχή πορεία στην σχολή ή την επαγγελματική σταδιοδρομία;

(α) Η ενσυναίσθηση
(β) Το θάρρος.
(γ) Η ειλικρίνεια.
(δ) Ο αυτοέλεγχος.
ε) Η δημιουργικότητα.

5.Τι είναι αυτό που αναζητά ένας πελάτης από τον δικηγόρο του ;

(α) Νομικές δεξιότητες.
(β) Εύλογες αμοιβές για τις υπηρεσίες του.
(γ) Ιστορικό επιτυχίας.
(δ) Το αίσθημα ότι ο δικηγόρος νοιάζεται πραγματικάι για την υπόθεσή του.

6.Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό των ατόμων που θεωρεί τους δικηγόρους ως πρότυπα ειλικρίνειας και δεοντολογίας;

(α) 7%
(β) 19%
(γ) 40%
(δ) 62%

7.Σύμφωνα με την μελέτη δύο καθηγητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, οι υψηλές βαθμολογίες στο πρώτο έτος της σχολής και στις εξετάσεις άδειας του Δικηγορικού Συλλόγου, επιδρούν αρνητικά και σε ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του δικηγόρου;

(α) Κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, με άξονα το κοινωνικό σύνολο.
(β) Ενσυναίσθηση, ακεραιότητα και ειλικρίνεια.
(γ) Δεξιότητες ανάπτυξης σχέσεων, πάθος, δέσμευση και διαχείριση άγχους.
δ) Διαπραγμάτευση, ακρόαση και υπεράσπιση.

Απαντήσεις

1. (γ) Οι γυναίκες δικηγόροι είναι καλύτεροι τόσο στην εκτίμηση των συναισθηματικών καταστάσεων όσο και στην ακρόαση για την κατανόηση του προβλήματος. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά στον τομέα της ενσυναίσθησης από ό, τι οι άνδρες, αντιλαμβάνονται καλύτερα τις συναισθηματικές καταστάσεις και διακόπτουν τις συζητήσεις λιγότερο συχνά. Σύμφωνα με απεικονίσεις του εγκεφάλου όταν οι γυναίκες εκτεθούν σε μερικές συναισθηματικές ενδείξεις, ο εγκέφαλος τους φωτίζεται σε καθορισμένες θέσεις, ενώ αντίστοιχα στους άνδρες, τα ίδια στοιχεία προκαλούν ακαθόριστη δραστηριοτητα.
2. (γ) Όταν ένας δικηγόρος ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιτυχία του πελάτη του, θα επιδιώξει να κατανοήσει πλήρως τις ανησυχίες του, ώστε να είναι σε θέση να πει την ιστορία του πελάτη με πιο πειστικό τρόπο. Πρόσφατες μελέτες όμως έχουν δείξει ότι, σε περιπτώσεις που νοιαζόμαστε πραγματικά για κάποιον και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, είναι πιο πιθανόν να ακολουθήσουμε εναλλακτικές “καθόδους” ηθικής προσέγγισης.
3. (β) Οι μελέτες δείχνουν ότι η ενσυναίσθηση οδηγεί σε δράση μόνο όταν η δράση αυτή έχει χαμηλό προσωπικό κόστος. Η θαρραλέα ηθική δράση είναι πολύ πιο πιθανό να προκληθεί από έντονα συναισθήματα όπως ο θυμός, η αηδία, η ενοχή και η ντροπή – ειδικά αν το πρόσωπο που έχει αυτά τα συναισθήματα έχει έναν ισχυρό «Ηθικό Κώδικα». Το θάρρος ηθικής επιτρέπει στους καλούς δικηγόρους να κάνουν το σωστό, ακόμα και όταν έρχονται αντιμέτωποι με κινδύνους.
4. (δ) Η δύναμη τη θέλησης είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά επιτυχίας τόσο στη νομική σταδιοδρομία όσο και στη ζωή. Επομένως, ο αυτοέλεγχος και η αυτοσυγκράτηση είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε καλύτερα και επιτυχή αποτελέσματα την κατάλληλη στιγμή.
5. (δ) Αυτό που αναζητούν οι πελάτες είναι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να έχουν τακτική επικοινωνία με τους δικηγόρους τους, να έχουν μια σχέση εμπιστοσύνης και να αισθάνονται την έγνοια και τη συμπόνια τους, χαρακτηριστικά που, όπως σημειώνουν, στις μέρες μας έχουν μειωθεί.
6. (β) Βάσει μελέτης, το 84% των ερωτηθέντων θεωρούσαν ότι οι νοσοκόμες έχουν υψηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα ειλικρίνειας. Οι δικαστές θεωρήθηκαν ειλικρινείς για το 47% των ερωτηθέντων. Για τους δικηγόρους η κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει αρνητική άποψη. Σημειώνεται δε, ότι στις κατηγορίες των δικηγόρων, των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων [lobbyists] και των πολιτικών, εντοπίστηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά.
7. (α) Οι Marjorie Shultz και Sheldon Zedeck διαπίστωσαν ότι ορισμένες ικανότητες, όπως η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών με άξονα το κοινωνικό σύνολο, συσχετίστηκαν αρνητικά με τους υψηλούς βαθμούς και τα αποτελέσματα των υποψήφιων δικηγόρων.

Πηγή: Abajrournal

Σχόλια