Σχεδόν όλοι οι δικηγόροι, σε κάποιο σημείο της πορείας τους, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, σε κάποιο νομικό τους ζήτημα.  Δυστυχώς όμως η επιλογή αυτή ενδέχεται να αποβεί προβλήματική. Τομείς δικαίου επικίνδυνοι για την προσωπικη εμπλοκή και αυτοπρόσωπη εκπροσώπηση από έναν δικηγόρο ενδέχεται να είναι τα πειθαρχικά, τα προσωπικά θέματα οικογενειακού δικαίου, καθώς και τα προσωπικά ποινικά ζητήματα.

Αν κάποιες από τις προαναφερθείσες προσωπικές υποθέσεις σας απασχολούν νομικά, στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επανεξετάσετε την αυτοπρόσωπη εκπροσώπησή σας.

Τα συναισθήματα είναι έντονα

Η υπόθεσή σας, είναι προσωπική για εσάς και η θέση σας, ως συνήγορος του εαυτού σας, διακυβεύεται, καθώς τα συναισθήματα “θολώνουν” τη νομική κρίση σας. Είναι πραγματικά τόσο απλό. Ως διάδικος-δικηγόρος, όμως, είστε σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με του περισσότερους διαδίκους, επειδη μπορείτε να βοηθήσετε με τον καλύτερο τρόπο τον συνήγορό σας.

Συχνά οι δικηγόροι ξεχνούν τον τρόπο με τον οποίο οι διάδικοι εμπλέκονται προσωπικά στις δικές τους υποθέσεις.  Όταν η οικογένειά σας, η άδειά σας ή η ελευθερία σας διακυβεύεται, είναι πολύ εύκολο να οδηγηθείτε σε έκρηξη συναισθημάτων και να απομακρυνθείτε από την συνηθισμένη επαγγελματική σας προσέγγιση.

Η Pro Se υπεράσπιση είναι “κακή” υπεράσπιση

Εάν πρόκειται να επιλέξετε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, πιθανότατα τοποθετείτε τον εαυτό σας σε μειονεκτική θέση. Εκτός από τα προφανή συναισθηματικά εμπόδια, είναι πιθανό να μην έχετε την απαιτούμενη νομική εμπειρία ή τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με έναν εξειδικευμένο δικηγόρο, ανάλογα και με το είδος της υπόθεσης.

Εάν δεν είστε πεπεισμένοι ότι η εκπροσώπηση του εαυτού σας, σας κάνει κακό, αναλογιστείτε απλώς τον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθήσετε την παρουσίαση της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε μία επιτροπή καθώς και την εξέταση μαρτύρων, σε σχέση με τον περιορισμό των τοποθετήσεων σας λόγο του ρόλου σας, ως διαδίκου.

Πείτε μας τη δική σας άποψη στο πεδίο σχολιασμού ▽

Σχόλια