Πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απευθύνετε στους νέους Πελάτες σας

0

 


Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μία στέρεη και ειλικρινή σχέση με τον υποψήφιο πελάτη σας, γεγονός το οποίο δύναται να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στο επάγγελμά σας και το προφίλ που επιθυμείτε να οικοδομήσετε.

Ρωτήστε τον πελάτη που σας επισκέπτεται:

 1. Γιατί σας επέλεξε και αν οι υπηρεσίες σας του συστήθηκαν από κάποιο τρίτο πρόσωπο.
  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα σας δώσει εικόνα για το πώς σκέφτεται ο πελάτης σας και ενδεχομένως, θα σας υποδείξει τον τρόπο που προσεγγίζει την επίλυση του προβλήματος που θα τεθεί υπ’ όψιν σας.
   
 2. Τι εκτιμά ο πελάτης σας ως επιτυχή κατάληξη της υπόθεσής του.
  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε εξ αρχής τι ακριβώς επιθυμεί ο υποψήφιος πελάτης σας, ώστε να του διευκρινήσετε ποια δικαιώματα μπορεί να διεκδηκήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποια όχι.
   
 3. Τι ανησυχεί τον πελάτη σας περισσότερο στην υπόθεσή του.
  Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις προτεραιότητες που θέτει ο πελάτης σας, στην αντιμετώπιση του προβλήματός του.
   
 4. Ζητήστε να μάθετε εάν είχε απευθυνθεί νωρίτερα σε άλλο συνάδελφό σας.
  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να αντλήσετε πληροφορίες για την προσωπικότητα του πελάτη, ιδίως εάν διαπιστώσετε πως εναλάσσει συχνά δικηγόρους, επειδή έχει αυξημένες απαιτήσεις ή διαφωνεί μαζί τους σε οικονομικά ζητήματα.
   
 5. Μάθετε πως θέλει να γίνεται η επικοινωνία μαζί του.
  Αυτό θα σας βοηθήσει να χτίσετε ένα δυναμικό προφίλ προς τον πελάτη σας, καθώς αφενός μεν, του υποδεικνύετε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί του, εκτός του τηλεφώνου, αφετέρου δε, του εκδηλώνετε την πρόθεσή σας να έχετε άμεση επαφή μαζί του και όχι μέσω άλλων συναδέλφων σας, που τυχόν θα συνεργαστούν μαζί σας στην επίλυση της εν λόγω υπόθεσης.

Δώστε στον υποψήφιο πελάτη σας τη δυνατότητα να σας εκφράσει εξ αρχής όσα ζητήματα τον απασχολούν για το ζήτημα που εισφέρεται ενώπιόν σας, ώστε να γνωρίζετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το ποιον του πελάτη σας και την αντιμετώπιση που επιθυμεί να έχει από εσάς.
 

Σχόλια