UK Solicitor: Ο δρόμος για την άσκηση δικηγορίας στο διεθνές περιβάλλον

0

Η Μεγάλη Βρετανία στο πλαίσιο του ιδιαίτερου νομικού της συστήματος, έχει υιοθετήσει μια ξεχωριστή διάκριση για τους ασκούντες το δικηγορικό επάγγελμα από τη μία, υπάρχουν οι barristers, οι οποίοι ασχολούνται με το μάχιμο κομμάτι της δικηγορίας και παρίστανται στα δικαστήρια (σύμφωνα με στοιχεία του Bar Council, οι barristers σε Αγγλία και Ουαλία ανέρχονται σε 15.000) και από την άλλη, οι solicitors, οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως στη συμβουλευτική δικηγορία (οι solicitors ανέρχονται,σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το Law Society, σε 150.000).

Εστιάζοντας κυρίως στο επάγγελμα του solicitor, το οποίο φαίνεται και από τα ανωτέρω δεδομένα ότι απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων των νομικών σχολών, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και απασχολεί αρκετούς νέους αποφοίτους νομικών σχολών του εξωτερικού η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί μπορούν να εγγραφούν στον οικείο Σύλλογο (Law Society).

Ένας πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος στο μητρώο του Συλλόγου του δικηγόρος, μπορεί μέσω της αξιολόγησης του Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS-Πρόγραμμα Μεταφοράς Διαπιστευμένων Δικηγόρων) να αποκτήσει διπλή διαπίστευση και να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα σε Αγγλία και Ουαλία. Όπως προκύπτει και από την ιστοσελίδα του Law Society , το QLTS αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα μεταφοράς που προβλέπεται από την Ρυθμιστική Αρχή Δικηγόρων (Solicitors Regulation Authority-SRA).

Η διπλή διαπίστευση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον καθώς πλέον, οι νομικές υπηρεσίες δεν περιορίζονται εντός των στενών συνόρων μιας χώρας. Με δεδομένο μάλιστα ότι η αγγλική αποτελεί την πρώτη προτίμηση σε επιλογή δικαιοδοσίας για διεθνείς υποθέσεις και το αγγλικό θεωρείται ως το κατ’ εξοχήν εφαρμοστέο δίκαιο για ζητήματα εταιρειών και εν γένει εμπορικές – επιχειρηματικές υποθέσεις, καθίσταται σαφές ότι η απόκτηση διαπίστευσης Άγγλου δικηγόρου είναι ένα επιπλέον εφόδιο στον ήδη ανταγωνιστικό νομικό κόσμο. Διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα γενιά «διεθνών» δικηγόρων με υψηλούς στόχους που προσπαθούν να χτίσουν το επαγγελματικό τους προφίλ εξασφαλίζοντας προοπτικές και ευκαιρίες καριέρας που θα τους επιτρέψουν μελλοντικά να αποκτήσουν ξεχωριστή φήμη στο διεθνή νομικό χώρο.

Εξάλλου, οι σύγχρονες δικηγορικές εταιρίες αναζητούν καταρτισμένα στελέχη που θα έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των πελατών τους, κατάρτιση η οποία πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο περιλαμβάνει και την ύπαρξη διπλής πιστοποίησης ώστε να μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το Λονδίνο είναι μια από τις μητροπόλεις της παγκόσμιας οικονομίας και συνακόλουθα λειτουργεί και ως κέντρο των νομικών εξελίξεων χαρακτηριστικό είναι ότι τέσσερις από τις έξι παγκοσμίως μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρίες έχουν τα κεντρικά τους γραφεία στην αγγλική πρωτεύουσα. Το Λονδίνο αποτελεί επιπλέον μια από τις πρώτες επιλογές στη λίστα των πόλεων για επίλυση διαφορών με διεθνές ενδιαφέρον, είτε πρόκειται για δικαστική είτε για διαιτητική μορφή λύσης της διαφοράς καθώς παρέχει τα εχέγγυα ενός επαρκώς τεκμηριωμένου και αμερόληπτου δικαίου.

Στο πλαίσιο λοιπόν διαμόρφωσης ενός διεθνώς ανταγωνιστικού προφίλ, το QLTS πέρα από το αναγκαίο κομμάτι της ακαδημαϊκής γνώσης προσφέρει και τα προσόντα που απαιτούνται σε πρακτικό επίπεδο για έναν καταξιωμένο δικηγόρο στο διεθνές νομικό στερέωμα.

Σχόλια