spot_img
spot_img
ΑρχικήΣυνεντεύξειςELSA - "Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών"

ELSA – “Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών”

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

1)Πείτε μας δυο λόγια για την ELSA.

Η ELSA (The European Law Students’ Association) είναι η μεγαλύτερη οργάνωση φοιτητών νομικής στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1981 στην Βιέννη με πρωτοβουλία φοιτητών νομικής της Γερμανίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας. Το 2001 γιόρτασε στην Βιέννη τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, αριθμώντας πλέον 34 χώρες-μέλη και 4 χώρες που έχουν θέση παρατηρητή (συνολικά 25.000 περίπου φοιτητές-μέλη). Αποτελεί μη κερδοσκοπικό, μη πολιτικό και μη κυβερνητικό οργανισμό, που έχει ως σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών της νομικής ανά την Ευρώπη σε συνδυασμό με την κατάρτιση τους πάνω σε νομικά θέματα καθώς και την εξοικείωσή τους με αλλοδαπά νομικά συστήματα.

Κάθε νομική σχολή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης μπορεί να δημιουργήσει παράρτημα της ELSA για να συμμετάσχει στα δρώμενα αυτής της οργάνωσης. Όλα τα παραρτήματα υπόκεινται ιεραρχικά στον έλεγχο της ELSA International που εδρεύει στις Βρυξέλλες και συγκροτείται ύστερα από ετήσιες εκλογές από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των διαφόρων χωρών.

Στην Ελλάδα η ELSA εκπροσωπείται από την ELSA Greece η οποία με τη σειρά της συγκροτείται από τα δύο τοπικά παραρτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και λειτουργεί υπό τη μορφή της ένωσης σωματείων.
Η ELSA Greece (Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών) ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί, ως μέλη της, περίπου 300 φοιτητές νομικής και νέους νομικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ένωση διοικείται από επταμελές συμβούλιο, το οποίο προκύπτει από τα ΔΣ των δύο σωματείων μελών κατόπιν εσωτερικών εκλογών.

2)Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται;

Η ELSA δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς:

1) Σεμινάρια ( Seminars & Conferences) :
Για την καλύτερη κατάρτιση και επιμόρφωση των φοιτητών πάνω σε νομικά θέματα διοργανώνονται σεμινάρια και συνέδρια σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, σε τακτά χρονικά διαστήματα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο της πολιτισμικής επαφής των μελών της ELSA διοργανώνονται Bilateral Study Visits μεταξύ δύο – ή και περισσοτέρων – τοπικών παραρτημάτων κατά τη διάρκεια των οποίων αποστολή μελών του ενός επισκέπτεται το άλλο και αντίστροφα, αναλαμβάνοντας κάθε παράρτημα να καλύψει τα έξοδα των φιλοξενούμενών του.

2) Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ασκουμένων (Student Trainee Exchange Programme):
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και νέους νομικούς να εργασθούν για σύντομο χρονικό διάστημα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας τους, αμειβόμενοι κατά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

3) Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες (Academic Activities):
Πρόκειται για έναν τομέα που χωρίζεται σε διάφορες επιμέρους ενότητες, όπως:
α) Έκδοση ενός από τους πιο έγκυρους οδηγούς για τις νομικές σπουδές στην Ευρώπη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στάδιο με τίτλο : Guide to Legal Stydies in Europe (GLSE).
β) Έκδοση επιστημονικού περιοδικού (νομικής επιθεώρησης) με τίτλο Selected Papers of European Law (SPEL).
γ) Διοργάνωση διαγωνισμών εικονικής δίκης σε τοπικό, εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο (Moot Court Competition).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ELSA έχει status παρατηρητή σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς –μεταξύ των οποίων και στον ΟΗΕ – δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές από όλη την Ευρώπη να παρευρεθούν σε συνόδους ή προπαρασκευαστικές επιτροπές των οργανισμών αυτών ως εκπρόσωποί της.

3)Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι της;

Πρωταρχικός στόχος της ELSA είναι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών νομικής ανά την Ευρώπη, η κατάρτισή τους πάνω σε σύγχρονα νομικά θέματα και η εξοικείωσή τους με αλλοδαπά νομικά συστήματα.

Ο φοιτητής νομικής τίθεται λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όλα τα προγράμματα έχουν αυτόν ως τελικό αποδέκτη και αποβλέπουν στην κάλυψη των ακαδημαϊκών αναγκών του.

Αποτελεί μάλιστα κύριο μέλημα η διοργάνωση δραστηριοτήτων που εισάγουν τον φοιτητή σε σύγχρονους δικαιϊκούς κλάδους, οι οποίοι –παρ’ όλη τη σημασία τους- δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στα προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων πανεπιστημίων.

Η ELSA, οργάνωση φτιαγμένη από τους φοιτητές και για τους φοιτητές, είναι τελικά σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες του νέου ευρωπαίου νομικού και φιλοδοξεί να συμπληρώσει τα κενά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

4)Τι προσφέρει η ELSA στους φοιτητές και τους νέους νομικούς;

Η προσφορά της ELSA σίγουρα δε μπορεί να εξαντληθεί σε λίγες γραμμές.
Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε:
α) Γνωριμία με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη.
β) Δυνατότητα εξοικείωσης με ευρωπαϊκά νομικά συστήματα
γ) Κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε σύγχρονα και νεοεμφανιζόμενα νομικά θέματα.
δ) Δυνατότητα εκμάθησης του νομικού αντικειμένου με σύγχρονες μεθόδους.
ε) Επαφή με Καθηγητές Νομικής παγκοσμίου φήμης.
στ)Εξάσκηση ξένων γλωσσών.
ζ) Δυνατότητα άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος σε αλλοδαπό νομικό γραφείο κ.α.

5) Τι είναι το International Council Meeting (ICM);

Δύο φορές τον χρόνο συνέρχεται σε μία πόλη της Ευρώπης το ανώτατο παραγωγικό όργανο της ELSA, το International Council Meeting. Απαρτίζεται από εκπροσώπους-μέλη των εθνικών διοικητικών συμβουλίων και ασχολείται με τα διοικητικά ζητήματα της ELSA. Κατά την διάρκεια των εργασιών του εξετάζονται τα πεπραγμένα και, γενικότερα, η πορεία της οργάνωσης, τίθενται στόχοι για το μέλλον, εκλέγεται (στο ICM της άνοιξης) το διοικητικό συμβούλιο της ELSA International, και διοργανώνονται εκδηλώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία, πέραν της επιρροής τους στα ζητήματα της οργάνωσης, να έρθουν σε επαφή με νέους από όλες τις χώρες της Ευρώπης, να συνεργασθούν με άτομα διαφορετικής νοοτροπίας, να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια σχετικά με διάφορα θέματα, τα οποία διοργανώνονται από τις μεγαλύτερες νομικές εταιρείες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του 40ου ICM που έλαβε χώρα στην Coimbra της Πορτογαλίας (Νοέμβριος 2001), η Αθήνα εξελέγη ως η διοργανώτρια πόλη του 43ου ICM (άνοιξη 2003) σχεδόν ομόφωνα – με 74 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Αυτή η επιτυχία οφείλεται στην ενεργό συμμετοχή και την σημαντική συνεισφορά της ELSA Athens στα δρώμενα της οργάνωσης, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Η ανάθεση της διοργάνωσης του Συνεδρίου στην Αθήνα αποτελεί την μεγαλύτερη έκφραση εμπιστοσύνης από τις συμμετέχουσες χώρες σε ένα τοπικό παράρτημα.

Με απόφαση του ΔΣ της ELSA Athens σχηματίστηκε η Οργανωτική Επιτροπή του XLIII ICM και ορίστηκε ως περίοδος διεξαγωγής του ICM η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2003 (23 έως 30 Μαρτίου). Υποχρέωση του παραρτήματος είναι να εξασφαλίσει την διαμονή, την διατροφή, τις μετακινήσεις και τους απαραίτητους συνεδριακούς χώρους για 300 συμμετέχοντες από το εξωτερικό. Δεδομένου, ότι έχει τεθεί από την ELSA International ένα ανώτατο όριο στο κόστος συμμετοχής, η Οργανωτική Επιτροπή καλείται να αναζητήσει χορηγίες για την κάλυψη του υπολοίπων εξόδων του συνεδρίου.

Αν και είναι δύσκολη η εύρεση χορηγιών για ένα συνέδριο φοιτητών νομικής, η Οργανωτική Επιτροπή έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής την συνεργασία διαφόρων φορέων. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Παξινός, δήλωσε ότι θα λαβει το Συνέδριο υπό την αιγίδα του Συλλόγου, ενώ παράλληλα ορισμένα ιδρύματα και εταιρείες, με προεξάρχοντα το LawNet και το ALBA, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποστήριξη της προσπάθειάς μας. Ανάμεσά τους, ο εκδοτικός οίκος «Αντ. Ν. Σάκκουλας», ο οποίος έχει σταθεί αρωγός της ELSA Athens όλα τα χρόνια από την ίδρυσή της, θα συμβάλει στο εγχείρημα μας με χορηγίες σε έντυπο υλικό.

 

spot_img

Lawjobs