Η Δικηγορική πραγματικότητα στην Ελληνική περιφέρεια

0

Ο δικηγορικός κόσμος της χώρας διέρχεται μια από τις δυσκολότερες περιόδους καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία αλλά και με μια σειρά νομοθετικών διατάξεων με τις οποίες επηρεάζεται σημαντικά η καθημερινή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Το LawNet.gr έκρινε σκόπιμο να δώσει βήμα σε φορείς της Δικαιοσύνης που δε βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων προκειμένου να μας δώσουν το δικό τους στίγμα για τα θέματα της Δικαιοσύνης καθώς και το κλίμα που βιώνουν καθημερινά οι δικηγόροι στις συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στόχος είναι μέσω της πολυφωνίας και της σύνθεσης των απόψεων, να αποτυπωθεί μια αντικειμενική εικόνα της δικηγορικής πρακτικής στην ελληνική περιφέρεια.

Ειδικότερα, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Νάξου και Καλαβρύτων, κ.κ. Μάρκου Μαρία και Κουρής Παναγιώτης ευγενικά απήντησαν στις ερωτήσεις μας σχετικά με τη διαμορφωθείσα δικηγορική πραγματικότητα και το σύγχρονο ρόλο του Δικηγόρου.
 

Οι κοινές ερωτήσεις που τέθηκαν είναι οι ακόλουθες:

• Ποιος είναι ο αντίκτυπος των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ;

• Πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις δικηγόρων – πελατών σήμερα ;

• Σε αυτή τη σκληρή οικονομική συγκυρία, πόσο αισθάνεστε τη στήριξη των αρμόδιων κρατικών οργάνων ;

• Ποιες είναι οι προτάσεις ή / και τα αιτήματά σας προς την Πολιτεία ;

• Σε μια ιδιαίτερη περιοχή της χώρας μας, όπως είναι η Νάξος / τα Καλάβρυτα, παραμένει σήμερα κοινωνικό πρότυπο ο Δικηγόρος ;
 

κ. Μάρκου Μαρία, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου

1. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος επηρεάζεται, σ’ ένα πρώτο στάδιο, από τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης. Στη συνέχεια, με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, ο ρόλος του δικηγόρου περιορίζεται και η δικηγορική ύλη μειώνεται. Οι συνεχείς δε, αυξήσεις των παραβόλων αποτρέπουν την προσφυγή των πολιτών στη Δικαιοσύνη ενώ οι επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβάσεις τους προκαλούν σύγχυση.

2. Η ανωτέρω κατάσταση έχει διαταράξει τις σχέσεις των δικηγόρων με τους πελάτες τους. Οι πολίτες, οι οποίοι αποφασίζουν να απευθυνθούν σ΄ ένα δικηγόρο για τη δικαστική επίλυση μιας υπόθεσής τους αδυνατούν να καταβάλουν την προβλεπόμενη αμοιβή. Συχνά μάλιστα όχι μόνο καθυστερούν να πληρώσουν το δικηγόρο για τις υπηρεσίες του αλλά ζητούν και ρύθμιση – διακανονισμό για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

3. Υπάρχει σύμπραξη, επαφή και συνεργασία με τα όργανα της Πολιτείας. Δεν αισθανόμαστε μακριά από τους αρμόδιους φορείς. Τα αιτήματα της Ολομέλειας εισακούγονται και ειδικά ο κ. Ρουπακιώτης εμφανίζεται πάντοτε διαλλακτικός και πρόθυμος να συζητήσει τις προτάσεις μας. Βρίσκουμε ανταπόκριση και έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε αρκετά από όσα διεκδικούσαμε μέσα από ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαλόγου.

4. Οι προτάσεις υποβάλλονται συλλογικά μέσω της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και όχι μεμονωμένα. Ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη κάλυψης των κενών και των ασαφειών των νομοθετικών κειμένων. Επίσης, καλό θα ήταν να πραγματοποιηθούν ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να αντιμετωπιστούν και κάποια από τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας. Τέλος, η Πολιτεία οφείλει να δείξει ενδιαφέρον και θέληση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βιώνουν οι νέοι. Όμως, παρά την κατάσταση που επικρατεί, δε θα πρέπει να απογοητευόμαστε αλλά ως Ολομέλεια, χρειάζεται να διατηρήσουμε τον ενεργό μας ρόλο υποβάλλοντας κείμενα και πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις για ζητήματα που επηρεάζουν το δικηγορικό κλάδο.

5. Ειδικά στην επαρχία, ο Δικηγόρος αποτελεί πρότυπο. Όσο αρνητικό κι αν είναι το αντίκτυπο των νομοθετικών παρεμβάσεων στη δικηγορική καθημερινότητα, η θέση του Δικηγόρου παραμένει υψηλή στην κοινωνία. Ο ρόλος του εξακολουθεί να είναι σημαντικός.
 

κ. Κουρής Παναγιώτης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων

1. Με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, η δικηγορική ύλη έχει υποστεί κάθετη πτώση. Η σημαντική μείωση των δικηγορικών αρμοδιοτήτων έχει μια σειρά συνεπειών, τόσο για τον ίδιο το δικηγόρο όσο και για τους πελάτες του. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν προκαλέσει διττή ζημιά. Για παράδειγμα, η αύξηση των παραβόλων αποτρέπει τους πολίτες από το να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και ο δικηγόρος, με τη σειρά του, στερείται εσόδων.

2. Οι σχέσεις δικηγόρων – πελατών επηρεάζονται από την ως άνω αναφερθείσα κατάσταση. Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και τα αποκλειστικά του έσοδα προέρχονται από τις αμοιβές των πελατών του. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πολίτης πλέον δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε καν να φτάσει στο γραφείο του δικηγόρου, είναι αντιληπτό ότι οι σχέσεις τους έχουν σαφώς διαταραχθεί.

3. Δεν υπάρχει καμία στήριξη από τα κρατικά όργανα, ούτε από το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε από το υπουργείο Οικονομικών. Αντίθετα, παρατηρείται μια κατευθυνόμενη προσπάθεια στοχοποίησης των δικηγόρων και του δικηγορικού λειτουργήματος.

4. Προτάσεις προς την Πολιτεία υπάρχουν πολλές και υποβάλλονται μέσω της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Όμως, τα όργανα της Πολιτείας δεν υλοποιούν τα αιτήματά μας. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν το δικηγορικό λειτούργημα, απέχουν από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Ολομέλεια και σε καμία περίπτωση, δεν συμβάλλουν στην ορθή και αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός μας. Η Πολιτεία λαμβάνει κυρίως μέτρα με εισπρακτικό χαρακτήρα, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, δεν αποδίδουν και δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

5. Ο Δικηγόρος προσπαθεί να παραμείνει πρότυπο και φωτεινό παράδειγμα για την κοινωνία. Ο Δικηγόρος πρέπει να λειτουργεί ως φωνή αντίδρασης και ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στον πολίτη και στο Δικαστή. Επίσης, ρόλος μας είναι να βρισκόμαστε κοντά στον πολίτη, να νιώθει ότι μπορεί να «ακουμπήσει» σε εμάς για την επίλυση των προβλημάτων του. Προσπαθούμε, συνεπώς, να λειτουργούμε ως πρότυπο για την κοινωνία, όσο κι αν βαλλόμεθα.
 

Σχόλια