spot_img
spot_img
ΑρχικήΣυνεντεύξειςκ. Χρ.Βούρδας, Προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρ. Αθηνών - Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως

κ. Χρ.Βούρδας, Προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρ. Αθηνών – Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως

spot_img

1) Η Ιατροδικαστική υπηρεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα που το οργανωμένο έγκλημα εξαπλώνεται. Πείτε μας δύο λόγια για τις υπηρεσίες σας και το ρόλο της.

Οι ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους είναι Δημόσιες Υπηρεσίες και υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν δύο Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, ήτοι αυτή της Αθήνας και του Πειραιά. Προ διετίας ετέθη σε εφαρμογή πρόγραμμα δημιουργίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όπου εδρεύει Εφετείο. Έτσι στα περισσότερα Εφετεία ιδρύθηκαν Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες μη εισέτι πλήρως στελεχωθείσες. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Αθήνας προβλέπεται να υπηρετούν δέκα περίπου Ιατροδικαστές, αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο πέντε. Στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά προβλέπονται τέσσερις θέσεις Ιατροδικαστικών, αλλά σήμερα υπηρετούν τρεις.
Στις ιατροδικαστικές Υπηρεσίες των Επαρχιών προβλέπονται δύο Ιατροδικαστές σε κάθε μία Υπηρεσία, αλλά μόνο σε αυτή της Λαρίσης υπηρετούν δύο Ιατροδικαστές, ενώ σε όλες τις άλλες , εξ’ αυτών που έχουν τεθεί σε λειτουργία, υπηρετεί ένας και μόνο. Σκοπός των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών σε γενικές γραμμές είναι η υποβοήθηση του έργου της Δικαιοσύνης σε υποθέσεις που απαιτείται η συμβολή της Ιατρικής Επιστήμης ,Εμπειρίας και Τέχνης. Πέραν των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ιατροδικαστικαί Πράξεις μπορεί να αντιτίθενται και στο Ιατρικό προσωπικό της Έδρας Ιατροδικαστικής των Πανεπιστημίων .Ακόμη Ιατροδικαστικαί Πράξεις δυνατόν να ανατίθενται υπό των Ανακριτικών Αρχών και σε Ιατρό οποιαδήποτε ειδικότητας , ίδια σε περιοχάς όπου δεν λειτουργούν Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες , ούτε υπάρχει Πανεπιστημιακή έδρα Ιατροδικαστικής.

2) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κάποιος Ιατροδικαστής?

Για να πάρει κανείς την ειδικότητα της Ιατροδικαστικής πρέπει να έχει δίπλωμα της Ιατρικής και να ασκηθεί επί τρία έτη σε Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας .Μετά το τέλος της ασκήσεως λαμβάνει τον τίτλο κατόπι εξετάσεων.

3) Ένας απόφοιτος Νομικής Σχολής μπορεί να γίνει Ιατροδικαστής?

Όχι. Ιατροδικασταί σήμερα γίνονται μόνον Ιατροί που έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της Ιατροδικαστικής. Παλαιότερα Ιατροδικασταί διορίζοντο και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, χειρούργοι, γυναικολόγοι, Παθολογοανατόμοι, ψυχίατροι, Απόφοιτοι Νομικής Σχολής δεν γίνονται Ιατροδικαστές εκτός και αν έχουν το Δίπλωμα Ιατρικής. Οι ιατροδικασταί δεν διδάσκονται Νομικά μαθήματα και όσα άρθρα του Ποινικού ή Αστικού Νόμου αφορούν εις την εργασίαν τους τα μαθαίνουν είτε κατά τη διάρκεια της ασκήσεως των εις την ειδικότητα, είτε κατά την άσκησην του επαγγέλματος τους.

4) Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας?

Υπάρχει όριο ηλικίας το οποίο λόγω έλλειψης Ιατρών της ειδικότητας αυτής έχει αυξηθεί, δηλαδή μπορεί να προσληφθεί Ιατροδικαστής μέχρι 50 έτών. Το όριο ήταν 40 παλαιότερα. Επειδή όμως δεν υπάρχουν πολλοί Ιατροδικαστές το όριο ηλικίας αυξήθηκε .

5) Που οφείλεται η καθυστέρηση στην είσοδο νέων στελεχών στο Ιατροδικαστικό Σώμα?

Οφείλεται στο γεγονός ότι η ειδικότητα αυτή θεωρείται άγονη, διότι ο Ιατροδικαστής δεν μπορεί να ασκήσει ιδιωτικά την Ιατροδικαστική. Και έτσι πρέπει να έχει προεξασφαλίσει τον διορισμό του στο Δημόσιο, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντοτε. Αυτός είναι κατά την γνώμην μου ο κύριος λόγος για τον οποίον δεν υπάρχουν σήμερα πολλοί Ιατροί ειδικότητας Ιατροδικαστικής. Στην παρούσα περίοδο με την δημιουργία νέων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών στα κατά τόπους Εφετεία, εδημιουργήθησαν και πολλές θέσεις Ιατροδικαστών, οι οποίες μάλιστα και δεν συνεπληρώθησαν. Η ύπαρξις κενών θέσεων νομίζω ότι θα συντελέσει στην αύξηση των ιατρών που θα ζητήσουν να λάβουν την ειδικότητα αυτή εν συνδυασμώ βέβαια και με άλλα κίνητρα. Το πρόβλημα θα ξαναδημιουργηθεί, όταν όλες οι θέσεις πληρωθούν και οι προσλήψεις Ιατροδικαστών στο Δημόσιο θα γίνεται μόνον σε αντικατάστασιν των συνταξιοδοτουμένων.

6) Yπάρχει κάποια περίπτωση στο παρελθόν που θυμάστε εντονότερα, που ίσως σας έχει προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον?

Πολλές υποθέσεις είναι και σοβαρές και περίεργες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας αναφέρω κάποια. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξεχωρίσω τέτοιες υποθέσεις. Οι πιο πολλές νεκροτομές ή πράξεις ρουτίνας δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχουν κυρίως περιπτώσεις εγκλημάτων, που δεν είναι λίγες στο σύνολό τους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου να σας εξιστορήσω τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν στα αρχεία την εγκληματολογίας ή της ιατροδικαστικής.

7) Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία θεωρείτε ότι λειτουργεί σωστά? Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις? Ποιες είναι αυτές και πως κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν?

Πιστεύω ότι καμία Υπηρεσία δεν είναι απολύτως άρτια και άρα έχει ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεως. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συνεχείς και σοβαρές προσπάθειες για τον περιορισμό των ελλείψεων αυτών. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, τον τελευταίο χρόνο, απέκτησε ιδιόκτητο καινουργιές πολυώροφο κτίριο στην οδό Αναπαύσεως 10 στο ΜΕΤΣ, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί με άνεση τα γραφεία και τα Εργαστήρια. Τα εργαστήρια έχουν επίσης εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου μηχανήματα ακόμη και ανάλυσης DNA. Μένουν όμως ακόμα πολλά να γίνουν, όπως π.χ. Εργαστήριο Παθολογοανατομίας, απόκτηση ιδιόκτητου Νεκροτομείου, διότι μέχρι σήμερα φιλοξενούμεθα στο νεκροτομείο του Πανεπιστημίου. Τα δύο τελευταία θέματα είναι στο στάδιο του προγραμματισμού. Υπάρχουν όμως και σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, τόσο επιστημονικό όσο και διοικητικό, των γραφείων ιδία συμπεριλαμβανομένων.

8) Υπάρχει συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες κ. Βούρδα?

Υπάρχει κυρίως μέσω Διαδικτύου. Λαμβάνουμε και παρέχουμε πληροφορίες που αφορούν κυρίως και μέχρι στιγμής σε τυχόν καινούργιες, ιχνηλατούμενες τοξικές ουσίες ή εθιστικές ψυχοδραστικές ουσίες. Με το Διαδίκτυο επί του παρόντος είναι συνδεδεμένες η κ. Λευκίδου και η κ. Σκίτσα Επιστήμονες τοξικολόγοι και Βιοχημικοί. Υπάρχει προοπτική με το Διαδίκτυο να συνδεθούν και οι Ιατροδικασταί. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως προαναφέρθηκε ελλείψεις υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Η όλη προσπάθεια μας πρέπει να κατατείνει εις τον περιορισμό των ελλείψεων αυτών και εις τη συνεχή επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού διότι όσο το έγκλημα με την πάροδο των ετών τελειοποιεί τις μεθόδους εφαρμογής του τόσο και οι Υπηρεσίες, οι ασχολούμενες με την δίωξιν του εγκλήματος πρέπει να τελειοποιούνται και να ενσωματώνουν τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

spot_img

Lawjobs