ΑρχικήΕτικέτεςαναστολή δημοσίων συνεδριάσεων

Tag: αναστολή δημοσίων συνεδριάσεων

ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων, έως και 1/8/22

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί παράτασης της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 1.6.2022 έως και 1.8.2022. Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις θα διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα...

ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων έως 31/3/22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έχοντας υπόψη: 1.Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων ΠροσωπικούΧαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία τωνφυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού...

ΑΠΔΠΧ: Αναστολή δημοσίων συνεδριάσεων, έως και 30/9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι...

ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων, έως 30/6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι...

ΑΠΔΠΧ: παράταση της αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων, έως 7/5

Αποφασίζει Την παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής από Δευτέρα, 05.04.2021 έως και την Παρασκευή, 07.05.2021. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναστολής οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της...

ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων, έως 26/2

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράτασης Αναστολής Δημοσίων Συνεδριάσεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 9 και 17 του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την...