ΑρχικήΕτικέτεςΔιαδίκτυο

Tag: Διαδίκτυο

ΥΠ.ΟΙΚ: Τροποποίηση του Κανονισμού τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Αριθμ. 67663 ΕΞ 2022Τροποποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265 και διόρθωση σφάλματος Β’ 4441/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 56604 ΕΞ 2022/27-4-2022...

Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στον κόσμο του διαδικτύου

Την Τετάρτη, 11/5, η Επιτροπή ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών...

Διακήρυξη για το μέλλον του διαδικτύου από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους της

Την Παρασκευή, 29 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφοροι διεθνείς εταίροι πρότειναν Διακήρυξη για το μέλλον του Διαδικτύου, στην οποία παρουσιάζονται το όραμα και οι αρχές ενός αξιόπιστου διαδικτύου. Οι εταίροι υποστηρίζουν ένα ανοικτό, ελεύθερο, παγκόσμιο, διαλειτουργικό, αξιόπιστο και ασφαλές μέλλον...

EE – Ψηφιακές υπηρεσίες: συμφωνία για ένα διαφανές και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2022, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act). Μαζί με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act), η νέα νομοθεσία θα καθορίσει τα πρότυπα...

Σύσταση νομ/κής επιτροπής για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συστάθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο τη λήψη νομοθετικών μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου...

Δικογραφία σε βάρος διαχειριστή ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος διαχειριστή ιστοσελίδας, μέσω της οποίας διεξάγονταν τυχερά παίγνια στο διαδίκτυο, χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό και τυχερά παίγνια, μέσω διαδικτύου, εντοπίστηκε ιστότοπος και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών,...