ΑρχικήΕτικέτεςΔιεθνές Ένταλμα

Tag: Διεθνές Ένταλμα

Νομοπ/στική Επιτροπή για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ χωρών της ΕΕ

Αριθμ. 563οικ./φ.354 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας α) με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) με την Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...