ΑρχικήΕτικέτεςEE

Tag: EE

EE: Νέοι κανόνες για τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Το κείμενο αυτό ενισχύει την ετοιμότητα, την επιτήρηση, την εκτίμηση κινδύνου, καθώς και την έγκαιρη προειδοποίηση και τις αντιδράσεις...

Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ: έβδομη έκθεση προόδου

Το Συμβούλιο σημείωσε σήμερα την έβδομη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των 74 κοινών προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και στις 5 Δεκεμβρίου 2017, με βάση τις δύο κοινές δηλώσεις για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ του...

Το Κοινοβούλιο κινεί τη διαδικασία για την τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ

Την Πέμπτη , το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων και συνεχιζόμενων κρίσεων, οι ευρωβουλευτές έκαναν χρήση του δικαιώματός τους που απορρέει από τις Συνθήκες...

Μπαταρίες: νέους, φιλόδοξους κανόνες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας ζητά το ΕΚ

Το ΕΚ είναι έτοιμο να διαπραγματευθεί με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή των νέων κανόνων που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, από τον σχεδιασμό έως την απόρριψή τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν...

Η Επιτροπή επιλέγει τις πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος Women TechEU, το οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας του προγράμματος έρευνας...

Γεν. Εισαγγελέας: συμβατή με την προστασία της ιδιωτικής ζωής η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων PNR

Κατά τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα G. Pitruzzella, η διαβίβαση καθώς και η γενικευμένη και χωρίς διαφοροποιήσεις αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων PNR συμβιβάζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αντιθέτως, η γενικευμένη και χωρίς διαφοροποιήσεις διατήρηση των...