ΑρχικήΕτικέτεςΕνωσιακό δίκαιο

Tag: Ενωσιακό δίκαιο

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων...