ΑρχικήΕτικέτεςΕπιμελητήριο Μαγνησίας

Tag: Επιμελητήριο Μαγνησίας

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Συνεργάτη – Δικηγόρου στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

Η με Αριθ.πρωτ.4567/14.12.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (ΑΔΑ:ΩΩΒΖ469ΗΛΝ-ΞΨΙ) για πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη -Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.