ΑρχικήΕτικέτεςΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Tag: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έθεσε από τις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος...

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2020

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε σήμερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου, η οποία του υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2020. Παραδίδοντας την Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε...

Σύσταση Νομ/κής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού, συστάθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία συγκροτείται από τους: α) Παναγιώτη Τριδήμα, Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διευθυντή του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών, King's College London,...

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2019

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2019 υποβλήθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου. Η Έκθεση υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ, όπως σημειώνεται στη συνοδευτική επιστολή, θα υποβληθεί και...

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aριθμ. 96090 ΕΞ2019 - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 697/05-092019 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 77 του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών...