ΑρχικήΕτικέτεςΕυρωπαϊκό δίκαιο

Tag: Ευρωπαϊκό δίκαιο

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Τα κράτη-μέλη καλούνται να ενσωματώσουν τους Κανόνες της ΕΕ

Σήμερα , η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο σχετικά με τα...

RECENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING [4-9/7]

Θερινό Σχολείο “RECENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING: EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES” Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό   Έγκλημα (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/ ), στο πλαίσιο   του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ,   διοργανώνει θερινό σχολείο με θέμα “Recent...

Summer School on EU Law, Κέρκυρα 2022

Στις 25 – 29 Ιουλίου 2022, θα διοργανωθεί στο νησί της Κέρκυρας το 4ο “Summer School on European Union Law” από τον Σύλλογο Αποφοίτων ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (ELMAA) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας. Οι διδάσκοντες στο Summer School είναι δικαστές...

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων...

ΔΕΕ: Η αρχή ne bis in idem δεν αντιτίθεται στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως

Η παύση των ποινικών διώξεων λόγω αμνηστίας και η ανάκληση της αμνηστίας δεν εμποδίζουν την έκδοση εντάλματος συλλήψεως, δεδομένου ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές δεν έχουν εισέτι αποφανθεί επί της ποινικής ευθύνης των κατηγορουμένων Πρώην μέλη των σλοβακικών υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορούνται στη Σλοβακία ότι διέπραξαν,...