ΑρχικήΕτικέτεςΕυρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Tag: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανάληψη καθηκόντων ενώπιον του ΔΕΕ, εκ μέρους δύο νέων μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με αποφάσεις της 24ης Ιουλίου 2020 και της 19ης Ιανουαρίου 2021 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας σύμφωνα με τις Συνθήκες και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διόρισε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου την Helga Berger, για την περίοδο από 1ης Αυγούστου...

Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο: Η ΕΕ δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό των οργανισμών της

Οι οργανισμοί της ΕΕ διαδραματίζουν διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στην Ένωση, ωστόσο το μέρος της αποστολής τους που τους υπαγορεύει να υπηρετούν αποτελεσματικά τους πολίτες της πρέπει να αξιολογηθεί με περισσότερη προσοχή. Αυτό είναι το συμπέρασμα έκθεσης που παρουσιάζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)....

Ειδική Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε πρόσφατα την Ειδική Έκθεση 18/2019 με θέμα: «Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: η αναφορά στοιχείων είναι ικανοποιητική, απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων». Αρμόδιος για την εκπόνηση της Έκθεσης ήταν ο κ. Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του...

Ελεγκτικό Συνέδριο: στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πέντε μέλη

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα υπέρ της ανάδειξης δύο νέων μελών και της ανανέωσης της θητείας άλλων τριών (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Νέα μέλη: Γαλλία και Λουξεμβούργο Ο François-Roger Cazala, υποψήφιος της Γαλλίας, στηρίχθηκε από το ΕΚ με 568 ψήφους έναντι 42 και 55...

ΕΕ: Ειδική έκθεση αριθ. 01/2019: Καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ: ανάγκη λήψης μέτρων

Για την καλύτερη καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της σχετικής πολιτικής, εκτιμούν οι ελεγκτές της ΕΕ