ΑρχικήΕτικέτεςευρωπαϊκο ένταλμα σύλληψης

Tag: ευρωπαϊκο ένταλμα σύλληψης

ΔΕΕ-Γεν. Εισ. Α. Ράντος: Η δικαστική αρχή εκτελέσεως δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Εξάλλου, η προϋπόθεση του διττού αξιοποίνου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, πληρούται εφόσον το έννομο αγαθό το οποίο προστατεύεται από το κράτος μέλος εκτελέσεως είναι αντίστοιχο με το προστατευόμενο έννομο αγαθό στο κράτος μέλος εκδόσεως Το 2009 ο KL καταδικάστηκε από την ιταλική δικαιοσύνη, μεταξύ...

ΔΕΕ: Άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Τον Απρίλιο του 2021 εκδόθηκαν από πολωνικά δικαστήρια δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης (στο εξής: ΕΕΣ) 1 σε βάρος δύο Πολωνών υπηκόων με σκοπό την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής και την άσκηση ποινικής δίωξης αντιστοίχως. Δεδομένου ότι τα εκζητούμενα πρόσωπα βρίσκονται στις Κάτω Χώρες...

ΔΕΕ: Η αρχή ne bis in idem δεν αντιτίθεται στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως

Η παύση των ποινικών διώξεων λόγω αμνηστίας και η ανάκληση της αμνηστίας δεν εμποδίζουν την έκδοση εντάλματος συλλήψεως, δεδομένου ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές δεν έχουν εισέτι αποφανθεί επί της ποινικής ευθύνης των κατηγορουμένων Πρώην μέλη των σλοβακικών υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορούνται στη Σλοβακία ότι διέπραξαν,...

ΔΕΕ: Η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μπορεί να εκδοθεί από την εισαγγελία κράτους μέλους η οποία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο να υπόκειται σε οδηγίες παρεχόμενες...

Η Staatsanwaltschaft Hamburg (εισαγγελία Αμβούργου, Γερμανία) κίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του Α. και διαφόρων άγνωστων προσώπων για απάτη. Υπάρχουν υπόνοιες ότι τον Ιούλιο του 2018 τα πρόσωπα αυτά, χρησιμοποιώντας δεδομένα τα οποία απέκτησαν παράνομα, πλαστογράφησαν 13 τραπεζικές εντολές μεταφοράς χρημάτων με αποτέλεσμα πιθανή...