ΑρχικήΕτικέτεςΕυρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα

Tag: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΠΔΠΧ [EDPB] για την Προστασία των ΔΠΧ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το European Data Protection Board, εξέδωσε ανακοίνωση ως προς την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μετά και το σχετικό Σχέδιο Δράσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή...