ΑρχικήΕτικέτεςφορολογία

Tag: φορολογία

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Τύπος και Πράξη προσδιορισμού έτους 2022 [ΦΕΚ Β – 2237/2022]

Αριθμ. Α. 1056Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.  

ΣτΕ Β´ 525/2022: Αρθ.93 Π3 ΚΔΔ – Παραδεκτώς καταβάλλει ο εκκαλών το οριζόμενο ποσοστό του οφειλομένου κυρίου φόρου μετά την αρχική δικάσιμο

ΣτΕ Β´ 525/2022 Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ. Ζιαμπάρας, Πάρεδρος Έννοια της διάταξης του άρθρου 93 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας – Αυτεπάγγελτη αναβολή συζήτησης της έφεσης. Με την ΣτΕ 525/2022 κρίθηκε ότι κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 93 παρ. 3 του Κώδικα...

Αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα Φ.Π. και Ν.Π. που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.

Αριθμ. Α. 1203 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, για το φορολογικό έτος 2020

Aριθμ. A.1186 (2) Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020.  

25η Γενική Συνέλευση του IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

Με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κορυφώθηκαν οι εργασίες της 25ης Γενικής Συνέλευσης του IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations), που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, υπό την Προεδρία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Στη συζήτηση συμμετείχαν, εκτός του κ. Πιτσιλή, ο Διευθυντής του...