ΑρχικήΕτικέτεςΓενικές Διευθύνσεις

Tag: Γενικές Διευθύνσεις

Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γεν. Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.