ΑρχικήΕτικέτεςΓενικό Δικαστήριο της ΕΕ

Tag: Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ

Δικαστήριο της ΕΕ: διορισμός εννέα [9] δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν την περασμένη εννέα Δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου. Ο κ. Lauri Madise και ο κ. Iko Nõmm (Εσθονία), η κα Άννα Μαρκουλλή και ο κ. Σάββας Παπασάββας (Κύπρος) και η κα Tuula Pynnä...

ΔΕΕ: Κατανάλωση ενέργειας από κυκλωνικές ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες λειτουργούν χωρίς σάκο συλλογής σκόνης

Προκρίνοντας την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμών η οποία στηρίζεται στη χρήση άδειου δοχείου, η Επιτροπή δεν υπερέβη κατά τρόπο πρόδηλο και σοβαρό τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας ούτε παραβίασε κατάφωρα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014,...

Ανάληψη καθηκόντων νέου Μέλους του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τον Pēteris Zilgalvis ως δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2025. Επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του...

Ανάληψη καθηκόντων νέου μέλους στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με απόφαση της 27ης Μαΐου 2021 οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τη Maja Brkan ως δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από τις 6 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025. Εχθές πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου...

Ανάληψη καθηκόντων νέου μέλους στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με απόφαση της 19ης Φεβρουαρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν ως δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από 25 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2025, τον David Petrlík σε αντικατάσταση του Jan Passer. Σήμερα πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση...

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 θεσπίστηκε από τον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μεταρρύθμιση της δικαιοδοτικής δομής της Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε ο διπλασιασμός, σε τρία διαδοχικά στάδια, του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και η μεταβίβαση στο δικαιοδοτικό αυτό όργανο, από...