ΑρχικήΕτικέτεςιδιωτική εκπαίδευση

Tag: ιδιωτική εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4713/2020 για την ιδιωτική εκπαίδευση [ΦΕΚ Α – 147/2020]

Νόμος 4713/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A - 147/29 - 07 - 2020 "Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων Άρθρο...

Ασφαλής διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία [ΦΕΚ Β 1846/2020]

Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και...

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων ιδιωτικού εκπαιδευτικού τομέα [ΦΕΚ Β 1217/2020]

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.