ΑρχικήΕτικέτεςΙταλία

Tag: Ιταλία

Νομική Σχ. ΑΠΘ: Υποτροφίες Ιταλίας για το ακαδημ. έτος 2021-2022

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 υποτροφίες σε αλλοδαπούς (Έλληνες και Ελληνίδες) για: μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ (Laurea Magistrale 2o ciclo) και Γ΄ κύκλου (PhD) για υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 (Μaster) ή 30 (Phd) ετών φοίτηση σε...

Απόφαση ΔΕΕ για την χορήγηση ενίσχυσης της Ιταλίας σε πλείονες αεροπορικές εταιρίες που εξυπηρετούν τη Σαρδηνία

Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές κατά της απόφασης με την οποία η Επιτροπή κήρυξε παράνομη την ενίσχυση που χορήγησε η Ιταλία σε πλείονες αεροπορικές εταιρίες που εξυπηρετούν τη Σαρδηνία. Οι φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων της Σαρδηνίας δεν ήταν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αλλά μόνον...

Το ΔΕΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους του Δημοσίου

Με την απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας (Οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών) (C-122/18), η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) διαπίστωσε παράβαση εκ μέρους της Ιταλίας της οδηγίας 2011/7/ΕΕ, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές...

Η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

Το 2012, η Επιτροπή απηύθυνε στην Ιταλία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία της προσήψε την ύπαρξη στο έδαφός της 102 χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων που λειτουργούσαν κατά παράβαση της οδηγίας 1999/31 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 1 . Η οδηγία αυτή έχει ως σκοπό...