ΑρχικήΕτικέτεςΚανονισμός Λειτουργίας

Tag: Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής [ΦΕΚ Β-892/2022]

Αριθμ. Υ 6 (2) Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου [ΦΕΚ Β – 2523/2021]

Αριθμ. απόφ.ΦΓ8/27878 Κανονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικοί σχηματισμοί).

ΔΣΘ: Ψήφισμα ΔΣ για τον περιορισμό του χρόνου αγόρευσης των πληρεξουσίων δικηγόρων στο Σ.τ.Ε.

Με το νέο Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση Ολομέλειας 24/2020/20 (ΦΕΚ 5691 Β/23-12-2020): Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας), εκτός των άλλων, τίθεται ανώτατος ανά διάδικο χρόνος αγορεύσεως που δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας...