ΑρχικήΕτικέτεςΚανονισμός

Tag: Κανονισμός

ΕΕ: Σήμερα, [1/7] η έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού για την Περιαγωγή

Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2022, τίθεται σε ισχύ ο νέος βελτιωμένος κανονισμός για την περιαγωγή. Παρατείνει την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού έως το 2032 και δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες στην ΕΕ και τον ΕΟΧ να μπορούν να καλούν, να στέλνουν μηνύματα και να περιηγούνται...

EE: Κανονισμός του Συμβουλίου για την αποθήκευση αερίου

Τρεις μήνες μετά την νομοθετική πρόταση που δημοσίευσε η Επιτροπή, το Συμβούλιο εξέδωσε οριστικά τον κανονισμό που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι, παρά τις διαταραχές που παρατηρούνται στην αγορά αερίου, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου στην ΕΕ θα έχουν καλυφθεί πλήρως πριν τη χειμερινή...

EUROPOL: Εισάγεται νομοθεσία με την οποία ανατίθενται νέα καθήκοντα στον οργανισμό

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για την τροποποίηση του Κανονισμού για την Ευρωπόλ. Το κείμενο αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του Ιουνίου. Η Ευρωπόλ είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα...

Κανονισμός Διοικητικής Διαδικασίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 341/2021Κανονισμός Διοικητικής Διαδικασίας.

ΔΕΕ: Κατανάλωση ενέργειας από κυκλωνικές ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες λειτουργούν χωρίς σάκο συλλογής σκόνης

Προκρίνοντας την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμών η οποία στηρίζεται στη χρήση άδειου δοχείου, η Επιτροπή δεν υπερέβη κατά τρόπο πρόδηλο και σοβαρό τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας ούτε παραβίασε κατάφωρα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014,...