ΑρχικήΕτικέτεςΚέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Tag: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕΠ: επαναφορά του προηγούμενου ωραρίου λειτουργίας [ΦΕΚ Β 2726/2020]

Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 6 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" που κυρώθηκε με το...