ΑρχικήΕτικέτεςΚώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Tag: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

ΑΑΔΕ:Η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

«α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4864/2021 (Α΄ 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2021.

Η Προσωπική & Αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων τα Ν.Π.-Εταιρείες (Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.α) για φορολογικές οφειλές

Ι. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, ο θεσμός ο οποίος προέβλεπε την αστική ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα διαφόρων εταιρειών για χρέη των τελευταίων προς το Δημόσιο, αποτυπώνονταν στο άρθρο 115 του κ.ν. 2238/1994, δηλαδή του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε καθώς και στο άρθ 55 περ....