ΑρχικήΕτικέτεςκυβερνοασφάλεια

Tag: κυβερνοασφάλεια

Προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κυβερνοασφάλεια

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σήμερα σε μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού κοινού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, για την περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών τόσο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσο και της ΕΕ στο...

Ικανοποίηση της Ευρ. Επιτροπής για τους νέους κανόνες για την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ επί της οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS 2), την οποία πρότεινε η...

EE: Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών στα θεσμικά όργανα

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη θέσπιση κοινών μέτρων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας των πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών και περιστατικών, καθώς και στη...

Κυβερνοεπίθεση κατά της Vodafone «παραλύει» την Πορτογαλία

Οι υπηρεσίες της Πορτογαλίας παρέλυσαν κυριολεκτικά χθες ύστερα από μεγάλης έκτασης κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η εταιρεία Vodafone, η οποία την χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια». Ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Πορτογαλίας έκανε λόγο για «μια εγκληματική ενέργεια» που είχε «σαφώς» στόχο να θέσει το δίκτυο εκτός δράσης...

Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη ανθεκτικότητας ενάντια σε ολοένα και μεγαλύτερες κυβερνοαπειλές, καθώς και για τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας μας. Την Παρασκευή, 3/12, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του («γενική προσέγγιση») σχετικά με μέτρα...

Η Ευρ. Επιτροπή ενισχύει την κυβερνοασφάλεια των ασύρματων συσκευών και προϊόντων

Την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου η Επιτροπή έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας των ασύρματων συσκευών που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα ρολόγια, οι συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και τα ασύρματα παιχνίδια είναι όλο και πιο παρόντα στην...