ΑρχικήΕτικέτεςμέτρα προστασίας

Tag: μέτρα προστασίας

Covid_19: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα μέτρα προστασίας, έως τις 15/7

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Covid_19: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα μέτρα προστασίας, έως την Παρασκευή, 1/7

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Covid_19: Τροποποίηση της ΚΥΑ με τα μέτρα προστασίας, έως 15/6 [ΦΕΚ Β – 2763/2022]

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32225Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα...

ΑΠΔΠΧ: Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων, έως και 1/8/22

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί παράτασης της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 1.6.2022 έως και 1.8.2022. Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις θα διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα...

Covid_19: δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα μέτρα προστασίας, έως τις 15/6 [ΦΕΚ Β – 2676/2022]

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.

Διεξαγωγή Πανελλαδικών εξετάσεων – Μέτρα προστασίας κατά του Covid_19

Aριθμ. Φ.251/55062/Α5Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.