ΑρχικήΕτικέτεςμη μισθωτοί

Tag: μη μισθωτοί

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2022, Μη Μισθωτών

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Απριλίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2022. Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της...

ΕΦΚΑ: Υπενθύμιση επέκτασης ασφαλιστικής ικανότητας, Μη μισθωτών ασφαλισμένων για το έτος 2022

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου επεκτείνεται μέχρι 28/2/2023 η ασφαλιστική ικανότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες), εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος...

ΕΦΚΑ: Απλούστευση διαδικασιών έναρξης ή μεταβολής δραστηριότητας των Μη Μισθωτών

Καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης («προεγγραφής») στον e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ως δικαιολογητικό για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Μέχρι σήμερα οι μη μισθωτοί που επιθυμούσαν να κάνουν έναρξη ή/μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία συνδεόταν με...

ΕΦΚΑ: Επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμψηφισμού Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγόρων καθώς και λοιπών περιπτώσεων μη Μισθωτών για το έτος 2021. Από την διαδικασία εκκαθάρισης προκύπτουν τα παρακάτω πιστωτικά υπόλοιπα προς επιστροφή: o    6.018.273,53€ από Γραμμάτια Προείσπραξης 2021 για συνολικά 4.093 ασφαλισμένους-δικηγόρους και o    404.487,47€ από εκκρεμείς επιστροφές για συνολικά 667 λοιπές περιπτώσεις ασφαλισμένων-μη Μισθωτών (π.χ....

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών, μη Μισθωτών, Απριλίου 2021

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Απριλίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2021. Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της...