ΑρχικήΕτικέτεςΝομικά Πρόσωπα

Tag: Νομικά Πρόσωπα

ΑΑΔΕ: πράξη προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων και οντοτήτων

Αριθμ. Α. 1176 (2) Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.

ΑΑΔΕ: πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ, Ν.Π. και οντοτήτων

Α.1419/2019: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων. (Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Αριθμ: Α.1419/2019 - ΦΕΚ Τεύχος Β, 4182/18-11-2019 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις...