ΑρχικήΕτικέτεςνομοπαρασκευαστική επιτροπή

Tag: νομοπαρασκευαστική επιτροπή

Σύσταση νομ/κής επιτροπής για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συστάθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο τη λήψη νομοθετικών μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου...

Νομοπ/στική Επιτροπή για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ χωρών της ΕΕ

Αριθμ. 563οικ./φ.354 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας α) με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) με την Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι συνέταξαν τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες κ. Τσιάρα;

Ανακοίνωση του βουλευτή Δράμας και τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. Ξανθόπουλου: "Ελάχιστες μέρες μετά την ψήφιση των  τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4855/21) η αλήθεια έλαμψε. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας, παρά τις επανειλημμένες προ(σ)κλήσεις μας,...

Σύσταση νομ/κής Επιτροπής για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης – Καν. (ΕΕ) 2018/1805 του ΕK

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.

Υπ. Δικαιοσύνης: Δεν αφαιρείται η φράση «χωρίς τη συναίνεση του παθόντος» από τη διάταξη για τον βιασμό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Διαρκής Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την παρακολούθηση του Ποινικού Κώδικα δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις εργασίες της και κατά συνέπεια η εισήγησή της δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν η πρότασή της κατατεθεί επισήμως, θα τύχει αξιολόγησης και...

ΕΣΔΙ: Συγκρότηση ειδικής νομ/κής επιτροπής για τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου

Αριθμ. 16018/φ.352 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δη- μιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντι- κατάσταση του ν. 3689/2008 (Α’ 164).