ΑρχικήΕτικέτεςΟυγγαρία

Tag: Ουγγαρία

Ο ΣτΠ με αντιπροσωπεία του Διεθνούς Δικτύου Συνηγόρων στα σύνορα Ουγγαρίας-Ουκρανίας

Αντιπροσωπεία του Διεθνούς Δικτύου Συνηγόρων (IOI) με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Συμβουλίου του IOI, Συνήγορο του Πολίτη της Ελλάδας, Ανδρέα Ποττάκη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΙ, Συνήγορο του Πολίτη της Σλοβενίας, Peter Svetina, πραγματοποιεί από σήμερα, 16 Μαρτίου 2022, διήμερη επίσκεψη...

ΔΕΕ: η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου από τα κράτη-μέλη αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης: η ολομέλεια του Δικαστηρίου απορρίπτει τις προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας κατά του μηχανισμού αιρεσιμότητας δυνάμει του οποίου η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από...

Παροχή διεθνούς προστασίας – Ποινικοποίηση από την Ουγγαρία και παραβίαση του δικαίου της ΕΕ

Η ποινικοποίηση της δραστηριότητας αυτής παρεμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τον νομοθέτη της Ένωσης σε σχέση με την παροχή βοήθειας προς τους αιτούντες διεθνή προστασία Το 2018 η Ουγγαρία τροποποίησε ορισμένους νόμους για τα μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης και θέσπισε, μεταξύ άλλων, διατάξεις με...

Ουγγαρία: συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ η απαγόρευση ακύρωσης δανειακής σύμβασης σε ξένο νόμισμα

Η ουγγρική νομοθεσία η οποία απαγορεύει την ακύρωση δανειακής συμβάσεως συνομολογηθείσας σε ξένο νόμισμα για τον λόγο ότι περιλαμβάνει καταχρηστική ρήτρα περί της διαφοράς της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι καταρχήν συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης Το 2007, ένας καταναλωτής συνήψε με ουγγρικές τράπεζες του ομίλου OTP...