ΑρχικήΕτικέτεςπρακτική άσκηση δικηγόρων

Tag: πρακτική άσκηση δικηγόρων

ΕΒΕΠ: Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σε συνέχεια της υπ’αριθ. πρωτ. 2469/06-06-2022 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022.

Υπ. Δικαιοσύνης: διαγωνισμός δημοσιότητας για την πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών

Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το Υποέργο 3 «Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», της Πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», με MIS: 5039505 Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι υλοποίηση από τον Ανάδοχο...