ΑρχικήΕτικέτεςπροδικαστικό ερώτημα

Tag: προδικαστικό ερώτημα

ΔΕΕ: Το Δικαστήριο διευκρινίζει την έννοια του «χρόνου εργασίας» για την περίοδο εργασιακής ετοιμότητας υπό καθεστώς επιφυλακής

Ο MG, εποχικός πυροσβέστης απασχολούμενος με μειωμένο ωράριο στο Dublin City Council (Δήμο Δουβλίνου, Ιρλανδία), υπηρετεί, δυνάμει συστήματος εργασιακής ετοιμότητας υπό καθεστώς επιφυλακής, στον πυροσβεστικό σταθμό όπου έλαβε τη σχετική εκπαίδευση. Υποχρεούται να συμμετέχει στο 75 % των επεμβάσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχει τη...

ΣτΕ: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ, 2019-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49 ΑΘΗΝΑ 105-64 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ --------------- Παράκληση στην απάντηση να αναφέρεται ο αριθμός της καταθέσεως και το όνομα του βοηθού εισηγητή εφόσον αναγράφεται τούτο. Αριθ. καταθέσεως: Ε 2308/2021 Βοηθός Εισηγητής: Κ. Χριστόπουλος   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ενόψει: α) της κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτησης...

Προδικαστικό ερώτημα του Δοικ.Εφετείου Θεσ/νικης (αριθ. αποφ. 104/2021) σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49 ΑΘΗΝΑ 105-64 ΤΜΗΜΑ Α' --------------- Αριθ. καταθέσεως: 750/2021 Βοηθός Εισηγ. : Σεραφειμίδη Αθανασία   Η Πρόεδρος του Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας   Έχοντας υπόψη: α) τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) καθώς και το άρθρο 1 παρ. 2...

1599/2020 Π.Πρ. Αθ: Ελβετικό Φράγκο – Προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ

Η υπ. αρ. 1599/2020 απόφαση του ΠΠΑ, αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Παρά την έκδοση τηε με αρ. 4/2019 αποφ. της Ολ. ΑΠ, το δικάσαν δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση απόφασης και απηύθυνε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικά ερωτήματα...