ΑρχικήΕτικέτεςπροστασία προσωπικών δεδομένων

Tag: προστασία προσωπικών δεδομένων

Δημιουργία εφαρμογών για τη διάθεση και χρήση δεδομένων και πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα [ΦΕΚ Β 1709/2020]

Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις...

Ενημερωτική Ημερίδα της ΑΠΔΠΧ με αφορμή την 14η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από το 2006, την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με αφορμή τον εορτασμό της 14ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2020, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων διοργανώνει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στο Εθνικό Ίδρυμα...

ΑΑΔΕ: διασύνδεση με το «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών

Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική...