ΑρχικήΕτικέτεςΠρωτοδικείο Πειραιά

Tag: Πρωτοδικείο Πειραιά

Λειτουργία του Πρωτοδικείου Πειραιά κατά την περίοδο αναστολής (13/3 – 27/3/2020)

Το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Τριμελούς Συμβουλίου, ...

Υπ. Δικαιοσύνης: Ορισμός τακτικών ανακριτών στο Πρωτοδικείο Πειραιώς

Ορίζονται για μια τριετία τακτικοί ανακριτές στο Πρωτοδικείο Πειραιώς