ΑρχικήΕτικέτεςΣυμβάσεις καταναλωτών

Tag: Συμβάσεις καταναλωτών

ΔΕΕ: Καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές

Με τις σημερινές αποφάσεις του, το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου αποφαίνεται επί αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως τις οποίες υπέβαλαν ορισμένα ισπανικά και ιταλικάδικαστήρια καθώς και ένα ρουμανικό δικαστήριο και οι οποίες αφορούν την ερμηνεία της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των...